YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các tế bào trứng bắt đầu phát triển trong bộ phận nào? 

  • A. Tinh hoàn.
  • B. Buồng trứng.
  • C. Nang trứng. 
  • D. Thể vàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các tế bào trứng bắt đầu phát triển trong nang trứng.

  → Đáp án: C 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON