• Câu hỏi:

  Hiệu điện thế kí hiệu là: 

  • A. U
  • B. u
  • C. V
  • D. v

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giữa  hai  cực  nguồn  điện  có một hiệu điện thế, kí hiệu U

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC