MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở

   

  • A. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện . cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện
  • B. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện . cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện
  • C. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện . cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện
  • D. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện . cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở:

  Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện .

  Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA