YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy điền vào chỗ trống (…) những mốc thời gian và sự kiện lịch sử có liên quan đến thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945:

  a)……………………., khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội.

  b) 23-08-1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở ………….

  c) 25-08-1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở ………….

  d)……………………., khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  a) 19-08-1945                                       

  b) Huế                            

  c) Sài Gòn                                            

  d) 28-08-1945

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON