AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai nguồn điểm phát sóng trên mặt nước có cùng bước sóng λ, cùng pha, cùng biên độ, đặt cách nhau một khoảng D = 2,5λ. Số đường dao động với biên độ mạnh nhất là  

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Số đường dao động với biên độ cực đại là số giá trị nguyên của k thỏa mãn:

  \( - 2,5 \le k \le 2,5 \Rightarrow \) k: 0;±1;±2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>