YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một viên bi khối lượng m1= 500g đang chuyển động với vận tốc v1= 4m/s đến chạm vào bi thứ hai đang nằm yên có khối lượng m2= 300g. Sau va chạm chúng dính lại chuyển động cùng vận tốc(Bỏ qua ma sát).Vận tốc của hai bi sau va chạm là 

  • A. 2 m/s.                             
  • B. 2,5 m/s.
  • C.  3,5 m/s.                
  • D. 4m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Áp dụng định luật bảo toàn động lượng đối với hệ vật trước và sau khi va chạm ta có:

  \({m_1}{v_1} = \left( {{m_1} + {m_2}v} \right) \Rightarrow v = \frac{{{m_1}{v_2}}}{{{m_1} + {m_2}}} = \frac{{500.4}}{{500 + 300}} = 2,5\left( {m/s} \right)\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>