AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? 

  • A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
  • B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.
  • C.  lực cản môi trường tác dụng lên vật ℓuôn sinh công dương. 
  • D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>