ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 4 loài A; B; C; D lần lượt là: 10 - 38,50C ; 10,6 - 320C ; 5 - 440C; 8 - 320C. Loài có khả năng phân bố rộng nhất và hẹp nhất là:

  • A. C và B
  • B. C và A
  • C. B và A
  • D. C và D

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Loài có khả năng phân bố rộng nhất là: B

  Loài có khả năng phân bố hẹp nhất là: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE