YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(A = \frac{{\left( {\cot 44^\circ  + \tan 226^\circ } \right).\cos 406^\circ }}{{\cos 316^\circ }} - \cot 72^\circ .\cot 18^\circ \) bằng

  • A. - 1
  • B. 1
  • C. - 2
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  A = \frac{{\left( {\cot 44^\circ  + \tan 226^\circ } \right).\cos 406^\circ }}{{\cos 316^\circ }} - \cot 72^\circ .\cot 18^\circ \\
   = \frac{{\left[ {\tan 46^\circ  + \tan \left( {180^\circ  + 46^\circ } \right)} \right]\cos \left( {360^\circ  + 46^\circ } \right)}}{{\cos \left( {360^\circ  - 44^\circ } \right)}} - \cot 72^\circ .\tan 72^\circ \\
  \frac{{2\tan 46^\circ .\cos 46^\circ }}{{\cos 44^\circ }} - 1 = \frac{{2\tan 46^\circ .\cos 46^\circ }}{{sin46}} - 1 = 1.
  \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON