YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho A, B, C là ba góc của một tam giác không vuông. Hệ thức nào sau đây SAI ?

  • A. \(\cos \frac{B}{2}\cos \frac{C}{2} - \sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2} = \sin \frac{A}{2}.\)
  • B. \(\tan A + \tan B + \tan C = \tan A.\tan B.\tan C.\)
  • C. \(\cot A + \cot B + \cot C = \cot A.\cot B.\cot C.\)
  • D. \(\tan \frac{A}{2}.\tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2}.\tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2}.\tan \frac{A}{2} = 1.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có

  \(\cos \frac{B}{2}\cos \frac{C}{2} - \sin \frac{B}{2}\sin \frac{C}{2} = \cos \left( {\frac{B}{2} + \frac{C}{2}} \right) = \cos \left( {\frac{\pi }{2} - \frac{A}{2}} \right) = sin\frac{A}{2}.\) A đúng

  \(\tan A + \tan B + \tan C = \tan A.\tan B.\tan C \Leftrightarrow  - \tan A\left( {1 - \tan B\tan C} \right) = \tan B + \tan C\)

  \( \Leftrightarrow \tan A =  - \frac{{\tan B + \tan C}}{{1 - \tan B\tan C}} \Leftrightarrow \tan A =  - \tan \left( {B + C} \right)\) B đúng

  \(\cot A + \cot B + \cot C = \cot A.\cot B.\cot C \Leftrightarrow \cot A\left( {\cot B\cot C - 1} \right) = \cot B + \cot C\)

  \( \Leftrightarrow \frac{1}{{\cot A}} = \frac{{\cot B\cot C - 1}}{{\cot B + \cot C}} \Leftrightarrow \tan A = \cot \left( {B + C} \right).\)

  \(\tan \frac{A}{2}.\tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2}.\tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2}.\tan \frac{A}{2} = 1 \Leftrightarrow \tan \frac{A}{2}.\left( {\tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2}} \right) = 1 - \tan \frac{B}{2}.\tan \frac{C}{2}\)

  \( \Leftrightarrow \frac{1}{{\tan \frac{A}{2}}} = \frac{{\tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2}}}{{1 - \tan \frac{B}{2}.\tan \frac{C}{2}}} \Leftrightarrow \cot \frac{A}{2} = \tan \left( {\frac{B}{2} + \frac{C}{2}} \right)\) D đúng 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON