AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dưới tác dụng của các lực cân bằng: 

  • A. Một vật sẽ không thay đổi trạng thái chuyển động của mình.
  • B. Một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.
  • C. Một vật đang chuyển động thẳng sẽ chuyển động thẳng
  • D. Chỉ A, B sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dưới tác dụng của các lực cân bằng thi các trường hợp A, B, C là đúng chỉ có D là sai.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>