AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi F là lực ép tác dụng vuông góc với bề mặt bị ép có diện tích S; A là công của lực F tác dụng làm di chuyển vật quãng đường s trong thời gian t. Công thức tính áp suất p là: 

  • A. p = F.s 
  • B. p = A/t
  • C. P = F/S 
  • D. p = S/F

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công thức tính áp suất p= F/s.

  Áp suất không liên quan đến công A, thời gian t

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>