AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người thợ lặn lặn ở độ sâu 200m so với mặt nước biển. Biết áp suất của khí quyển là po = 106 N/m2. Khối lượng riêng của nước biển là 1030kg/m3, áp suất tác dụng lên người đó là: 

  • A. 2,06.106 N/m2.  
  • B. 1,96.106 N/m2.
  • C. 2,16.106 N/m2.  
  • D. 2,96.106 N/m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp suất chỉ do nước biển sinh ra: p1 = dh = 200.10300 = 2,06.106(Pa)

  Áp suất tác dụng lên người đó là: p = po + p1 = 2,16.106 (Pa)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>