AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật (FA = P) thì vật có thể ở trong trạng thái nào dưới đây? 

  • A. Vật chỉ có thể lơ lửng trong chất lỏng.
  • B. Vật chi có thể nổi trên mặt chất lỏng.
  • C. Vật chìm xuống và nằm yên ở đáy bình đựng chất lỏng.
  • D. Vật có thể lơ lửng trong chất lỏng hoặc nổi trên mặt chất lỏng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật (FA = P) thì vật lơ lửng trong chất lỏng hoặc nổi trên mặt chất lỏng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>