YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người nặng 60 kg đứng trên mặt đất nằm ngang. Diện tích một chiếc dép là 200 cm2. Tính áp suất của người lên mặt đất khi đứng 1 chân.

  • A. 40 000 (pa)
  • B. 10 000 (pa)
  • C. 20 000 (pa)
  • D. 30 000 (pa)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trọng lượng của người:

  \(P = 10m = 10.{\rm{ }}60 = 600\left( N \right)\)

  Áp suất của người tác dụng lên nền nhà khi đứng 1 chân:

  \({p_1} = \frac{F}{{{S_1}}} = \frac{P}{{{S_1}}} = \frac{{600{\rm{ }}}}{{0.02}} = 30000{\rm{ }}\left( {pa} \right)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON