AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi thợ lặn lặn xuống biển: 

  • A. càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng tăng.
  • B. càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng giảm.
  • C. áp suất tác dụng lên thợ lặn không phụ thuộc vào độ sâu.
  • D. áp suất tác dụng lẻn thợ lặn càng xa bờ càng lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi thợ lặn lặn xuống biển, càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng tăng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>