AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực đẩy xe chuyển động là 

  • A. ma sát trượt.    
  • B. ma sát lăn.
  • C. ma sát nghỉ.   
  • D. quán tính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực đẩy xe chuyển động chính là lực ma sát nghỉ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>