AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật nặng 3,6kg có khối lượng riêng bằng 1800kg/m3. Khi thả vào chất lỏng cỏ khối lượng riêng bằng 850kg/m3, nó hoàn toàn nằm dưới mặt chất lỏng. Vật có thể tích bằng: 

  • A. 2.10-4 m3  
  • B. 2.10-3 m3  
  • C.  2.10-2 m3.    
  • D.  2.10-1 m3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vật có thể tích bằng: V = m/dv = 3,6/1800 = 2.10-3 m3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>