ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt cặp chất nào sau đây?

  • A. K2SO4 và Fe2(SO4)3
  • B. NaCl và BaCl2
  • C. K2SO4 và CuSO4
  • D. CuSO4 và BaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các phương trình hóa học:

  Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

  Dung dịch K2SO4 không phản ứng với dung dịch NaOH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON