ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây khi phản ứng với nhau không tạo ra NaCl?

  • A. HCl và NaOH
  • B. Na2CO3 và HCl
  • C. CuCl2 và NaOH
  • D. AgCl và NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  AgCl không tác dụng với NaOH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116219

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON