YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đơn thức thu được sau khi rút gọn biểu thức \((-16xy).(xy^2).(\frac{-3}{8}x^2y)\) là:

   

  • A. \(-6x^4y^4\)
  • B. \(6x^4y^3\)
  • C. \(-6x^4y^3\)
  • D. \(6x^4y^4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \((-16xy).(xy^2).(\frac{-3}{8}x^2y)=(-16).\frac{-3}{8}.(x.x.x^2).(y.y^2.y)=6x^4y^4\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF