YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tích của hai đơn thức \(\frac{13}{11}x^4y^2\) và \(\frac{-4}{13}xy^3\) và bậc của đơn thức nhận được lần lượt là:

   

  • A. \(\frac{-4}{11}x^5y^5\) và \(10\)
  • B. \(\frac{-4}{13}x^5y^3\) và \(8\)
  • C. \(\frac{4}{11}x^5y^5\) và \(10\)
  • D. \(\frac{4}{13}x^5y^3\) và \(8\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tích của hai đơn thức \(\frac{13}{11}x^4y^2\) và \(\frac{-4}{13}xy^3\) là:  \((\frac{13}{11}x^4y^2)(\frac{-4}{13}xy^3)=\frac{-4}{11}x^5y^5\)

  Bậc của đa thức nhận được là \(5+5=10\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA