AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện? 

  • A. Cả trong thời bình và thời chiến
  • B. Khi Tổ quốc bị xâm lăng
  • C. Khi nổ ra chiến tranh
  • D. Khi Tổ quốc lâm nguy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>