ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những việc mà người công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc là: 

  • A. Nghĩa vụ xây dựng Tổ quốc
  • B. Trách nhiệm của công dân
  • C. Nghĩa vụ và danh dự
  • D. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những việc mà người công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc là: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15039

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON