ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đồi núi nước ta có sự phân bậc vì: 

  • A. Phần lớn là núi có độ cao dưới 2 000 m
  • B. Chịu tác động của vận động tạo núi Anpi trong giai đoạn Tân kiến tạo
  • C. Chịu tác động của nhiều đợt vận động tạo núi trong đại Cổ sinh
  • D. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồi núi nước ta có sự phân bậc vì chịu tác động của vận động tạo núi Anpi trong giai đoạn Tân kiến tạo.

  → Đáp án: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1