AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồi núi nước ta có sự phân bậc vì: 

  • A. Phần lớn là núi có độ cao dưới 2 000 m
  • B. Chịu tác động của vận động tạo núi Anpi trong giai đoạn Tân kiến tạo
  • C. Chịu tác động của nhiều đợt vận động tạo núi trong đại Cổ sinh
  • D. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>