YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đồi núi nước ta có sự phân bậc vì: 

  • A. Phần lớn là núi có độ cao dưới 2 000 m
  • B. Chịu tác động của vận động tạo núi Anpi trong giai đoạn Tân kiến tạo
  • C. Chịu tác động của nhiều đợt vận động tạo núi trong đại Cổ sinh
  • D. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồi núi nước ta có sự phân bậc vì chịu tác động của vận động tạo núi Anpi trong giai đoạn Tân kiến tạo.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF