AMBIENT
 • Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới: (2,0 điểm) 

  ... Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

  Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi

  Nhóm nồi xôi gạo mới sẽ chung vui

  Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ ...

  (Ngữ văn 9 Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr143)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>