YOMEDIA
  • Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm Bếp lửa của tác giả Bằng Việt.
    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>