YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đoạn văn dưới đây mắc lỗi gì về lập luận?

  Trong lịch sử chống ngoại xâm, chúng ta thấy dân tộc ta anh hung hào kiệt đời nào cũng có. Hai Bà Trưng phất ngọn cờ hồng khởi nghĩa đánh tan quân Thái thú Tô Định, buộc hắn phải trốn vào đám loạn quân rút chạy về nước. Đất nước sau hơn hai thế kỷ bị phong kiến nước ngoài đô hộ đã giành được thắng lợi hoàn toàn.

  • A. Kết luận và luận cứ không phù hợp nhau.
  • B. Luận cứ không đầy đủ.
  • C. Luận cứ được sắp xếp lộn xộn.
  • D. Luận cứ không đáng tin cậy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1277

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON