YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong bài văn nghị luận, khi dẫn luận cứ phải biết: 

  • A. Phân tích, bình luận luận cứ để làm sáng tỏ luận điểm.
  • B. Hướng vào luận điểm của bài văn. 
  • C. Chọn những luận cứ hấp dẫn, độc đáo, tiêu biểu. 
  • D. Chọn những luận cứ thực tế hoặc những luận cứ lí lẽ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1280

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA