ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ý nào đúng nhất nói về lập luận trong văn nghị luận?

  • A. Là quá trình tổ chức các luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng) theo một trình tự chặt chẽ để làm sáng tỏ cho luận điểm, khiến luận điểm trở nên đanh thép hùng hồn, không thể nào bác bỏ. 
  • B. Là dựa vào các sự thật đáng tin cậy và các lí lẽ đày đủ, xác đáng để nêu ra ý kiến, quan điểm của mình.
  • C. Là tìm lí lẽ và dẫn chứng để nêu ra ý kiến, quan điểm của minh.
  • D. Là sắp xếp lí lẽ và dẫn chứng để nêu ra quan điểm của mình.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1286

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1