AMBIENT
  • Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? (1,0 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>