AMBIENT
 • Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: (3,0 điểm)

  Thưởng người dưới nguyệt chén đồng

  Tin sương luống những rày trông ai chờ.

  Bên trời góc bể bơ vơ,

  Tấm son gột rửa bao giờ cho phai

  Xót người tựa cửa hôm mai.

  Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

  Sân Lai cách mấy nắng mưa

  Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

  (Sách Giáo khoa Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2010)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>