ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Diện tích tự nhiên của vùng đồng bằng sông Hồng khoảng (nghìn km²) 

  • A. 12 
  • B. 13
  • C. 14
  • D. 15
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Diện tích tự nhiên của vùng đồng bằng sông Hồng khoảng 15 nghìn km².

  → Đáp án: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1