ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điền số nguyên thích hợp vào dấu chấm?

  \(\frac{1}{2} - \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} \right) < ... < \frac{1}{{48}} - \left( {\frac{1}{{16}} - \frac{1}{6}} \right)\)

  • A. -3
  • B. \( - \frac{4}{5}\)
  • C. 0
  • D. \(\frac{2}{3}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\frac{1}{2} - \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} \right) = \frac{6}{{12}} - \left( {\frac{4}{{12}} + \frac{3}{{12}}} \right) = \frac{6}{{12}} - \frac{7}{{12}} = - \frac{1}{{12}}\)

  \(\frac{1}{{48}} - \left( {\frac{1}{{16}} - \frac{1}{6}} \right) = \frac{1}{{48}} - \left( {\frac{3}{{48}} - \frac{8}{{48}}} \right) = \frac{1}{{48}} + \frac{5}{{48}} = \frac{6}{{48}} = \frac{1}{8}\)

  Nên đề bài đã cho có thể viết lại: 

  \( - \frac{1}{{12}} < ... < \frac{1}{8}\)

  Vậy số nguyên phải tìm là 0. 

  \( - \frac{1}{{12}} < 0 < \frac{1}{8}\)

   

  ADSENSE

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 15893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)