• Câu hỏi:

  Câu nào đúng trong các câu sau:

   

  • A. \(x \in Q;x \ge 0 \Rightarrow \) x là số nguyên dương
  • B. \(x \in Q;x \ge 0 \Rightarrow \) x là số hữu tỉ dương
  • C. \(x \in Q;x \le 0 \Rightarrow \) x là số hữu tỉ âm
  • D. \(x \in Q;x > 0 \Rightarrow \) x là số hữu tỉ dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC