YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn khẳng định đúng:

   

  • A. Số 0 là số hữu tỉ dương 
  • B. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
  • C. Số 0 không phải số hữu tỉ
  • D. Mọi số nguyên trừ số 0 đều là số hữu tỉ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 38807

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA