• Câu hỏi:

  Chọn khẳng định đúng:

   

  • A. Số 0 là số hữu tỉ dương 
  • B. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
  • C. Số 0 không phải số hữu tỉ
  • D. Mọi số nguyên trừ số 0 đều là số hữu tỉ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC