YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để xem trước khi in ta sử dụng thao tác nào sau đây?

  • A. Chỉ cần ấn vào nút Print Preview 
  • B. Vào File / Print Preview
  • C. Vào View / Print Preview
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để xem trước khi in ta sử dụng thao tác

  • Ấn vào nút Print Preview 
  • Vào File / Print Preview

  => Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON