ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để tính tổng cộng của hai ô D5, D14 trong ô D23 cách thực hiện nào sau đây là đúng?

  • A. =D5+D14
  • B. =SUM(D5,D14)
  • C. =AVERAGE(D5:D14)
  • D. Cả A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính tổng cộng của hai ô D5, D14 trong ô D23:

  • = D5 + D14
  • = SUM (D5,D14)

  => Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON