YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để chèn thêm một cột ta chọn một cột và thực hiện các thao tác nào sau đây:

  • A. Insert \ Rows
  • B. Edit \ Delete
  • C. Insert \ Columns
  • D. Hoặc A hoặc C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để chèn thêm một cột ta chọn một cột và thực hiện các thao tác Insert \ Columns

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON