YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để trao đổi dữ liệu giữa các máy tính với nhau trong mạng, các máy tính sử dụng ..... để tiến hành trao đổi

  • A. Gói người nhận
  • B. Gói nhận gửi
  • C. Gói tin
  • D. Gói dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gói tin

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA