YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A. Chỉ có HTML mới có khả năng tạo các siêu văn bản trên Internet
  • B. Để truy cập một trang Web nào đó trong một website thì phải truy cập qua trang chủ
  • C. Trang web động khác với trang web tĩnh vì nội dung của nó được cập nhật đổi mới
  • D. Trang web tra cứu điểm thi đại học là trang web động vì ta có thể tương tác với nó để nhận được các thông tin cần thiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trang web tra cứu điểm thi đại học là trang web động vì ta có thể tương tác với nó để nhận được các thông tin cần thiết

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON