AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết trình tự cần thực hiện khi mở một trang web và xem nội dung:

   

  1. Tìm nội dung cần xem trên trang Web B4

  2. Nhập địa chỉ trang web cần xem B2

  3. Mở trình duyệt bạn muốn mở trang web trên đó B1

  4. Xác nhận trang web bằng cách nhấn Enter B3

  • A. 3 - 2 - 1 - 4
  • B. 3 - 1 - 2 - 4
  • C. 3 - 2 - 4 - 1
  • D. 3 - 1- 4 - 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>