YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn một câu đúng:

  • A. Khi chư­a có thư phản hồi ta khẳng định người nhận chư­a nhận được thư 
  • B.     Trong hộp th­ư (Inbox) không thể có thư­ của người không quen
  • C. Trong thư­ điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp
  • D. Chỉ có người nhận thư­ mới có quyền truy nhập tệp đính kèm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA