ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để tạo trang web mới trong Kompozer, em chọn nút lệnh:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để tạo trang web mới trong Kompozer chọn nút lệnh 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON