YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy bazơ nào tương ứng với các oxit sau: Na2O ; CuO ; BaO ; Fe2O3?

  • A. NaOH ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 
  • B. NaOH ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2
  • C. NaOH ; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 
  • D. NaOH ; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Na2O → NaOH

  CuO → Cu(OH)2 

  BaO → Ba(OH)2 

  Fe2O→ Fe(OH)3 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA