YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  8g oxit của 1 kim loại M hoá trị II tác dụng hoàn toàn với 98g dung dịch H2SO4 10%. Công thức hoá học của oxit kim loại M là:

  • A. MgO
  • B. ZnO
  • C. CuO
  • D. FeO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối lượng Axit sunfuric phản ứng là:

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\)

  \( \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{10.98}}{{100}} = 9,8g\)

  Số mol Axit sunfuric phản ứng là:

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{m}{M} = \frac{{9,8}}{{98}} = 0,1(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  MO          +     H2SO→ M2SO4 + H2O

  1 mol              1 mol

             \(\leftarrow\)      0,1 mol

  Phân tử khối của oxit kim loại M là:

  \(M = \frac{m}{n} = \frac{8}{{0,1}} = 80\)

  Vậy oxit đó là CuO ( M = 64 + 16 = 80)

   

   

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA