AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dân số đới nóng tăng nhanh dẫn đến:

  • A. Kinh tế chậm phát triển                        
  • B. Đời sống nhân dân khó khăn
  • C. Môi trường ô nhiễm                             
  • D. Tất cả các ý đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>