AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việt Nam thuộc kiểu môi trường nào ở đới nóng:

  • A. Môi trường nhiệt đới                           
  • B. Môi trường nhiệt đới gió mùa
  • C. Môi trường xích đạo âm                      
  • D. Môi trường hoang mạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>