AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vấn đề cần quan tâm giải quyết ở đới lạnh đó là:

  • A. Thiếu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế
  • B. Ô nhiễm không khí
  • C. Ô nhiễm nguồn nước.
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>