ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là:

  • A. Là đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
  • B. Có kích thước và khối lượng bằng nhau
  • C. Đều được cấu tạo từ các nuclêôtit
  • D. Đều được cấu tạo từ các axit amin
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin đều là đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 11705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)